Medlemsförmåner och medlemsavgifter

Medlemsförmåner

1. Rätt att rösta vid EAFTs årsmöte

2. Enkel möjlighet att hålla sig uppdaterad om vad som händer på terminologiområdet genom:

  • e-postlista,
  • regelbundna nyhetsbrev,
  • seminarier,
  • möten.

3. Kontakt med andra yrkesverksamma på terminologiområdet

4. Möjlighet att få råd om terminologirelaterad information

5. Enkla möjligheter att utbyta terminologirelaterad information

6. Möjlighet att delta i särskilda intressegrupper (SIG:ar)

7. TERMINOLOGY Vol. 11, 2005 (2 issues): särskild prenumerationsrabatt för EAFT-medlemmar. Gäller för enskilda prenumeranter som då betalar EUR 70 , exkl. 6 % moms (ordinarie avgift: EUR 200). Prenumerationen inkluderar porto och ger direkttillgång till material via Internet: Tables of contents, abstracts, a free sample issue and Guidelines for Authors. För prenumeration: skriv till och nämn EAFT-medlemskapet i brevet.

8. 15 % rabatt på utvalda titlar från Benjamins: Alla titlar i serien: Terminolgy and Lexicography Research and Practice och på Handbook of Terminology Management, red. Sue Ellen Wright och Gerhard Budin:
Vol. 1. Basic Aspects of Terminology Management
Vol. 2. Application-Oriented Terminology Management

9. Rabatt på EAFTs produkter och tjänster

Medlemsavgifter:

Studenter (EUR 25)

Individuella medlemmar (EUR 50)

Juridiska personer (EUR 200)

Betalning via överföring: Swiftadress: ABNANL2A, kontonummer: 51.64.17.711

För ytterligare information, vänligen kontakta EAFT

Tweets

Agenda

2018

 

First International Conference in Terminology
1416 September
Tbilisi

Georgia

 

« Lexique(s) et genre(s) textuel(s) : approches sur corpus »
11es journées du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction à Grenoble
25–28 September
Grenoble
France

 

Translation: Theories, Practices, Mapping the Market
28–29 September
Craiova

Romania

 

International Terminology: Translation and Standardization
5–7 October
Tbilisi
Georgia
Tblisi

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología
23–26 October
Manizales
Colombia


IX EAFT Terminology Summit
2223 November
San Sebastian
Basque Country