Medlemsförmåner och medlemsavgifter

Medlemsförmåner

1. Rätt att rösta vid EAFTs årsmöte

2. Enkel möjlighet att hålla sig uppdaterad om vad som händer på terminologiområdet genom:

  • e-postlista,
  • regelbundna nyhetsbrev,
  • seminarier,
  • möten.

3. Kontakt med andra yrkesverksamma på terminologiområdet

4. Möjlighet att få råd om terminologirelaterad information

5. Enkla möjligheter att utbyta terminologirelaterad information

6. Möjlighet att delta i särskilda intressegrupper (SIG:ar)

7. TERMINOLOGY Vol. 11, 2005 (2 issues): särskild prenumerationsrabatt för EAFT-medlemmar. Gäller för enskilda prenumeranter som då betalar EUR 70 , exkl. 6 % moms (ordinarie avgift: EUR 200). Prenumerationen inkluderar porto och ger direkttillgång till material via Internet: Tables of contents, abstracts, a free sample issue and Guidelines for Authors. För prenumeration: skriv till och nämn EAFT-medlemskapet i brevet.

8. 15 % rabatt på utvalda titlar från Benjamins: Alla titlar i serien: Terminolgy and Lexicography Research and Practice och på Handbook of Terminology Management, red. Sue Ellen Wright och Gerhard Budin:
Vol. 1. Basic Aspects of Terminology Management
Vol. 2. Application-Oriented Terminology Management

9. Rabatt på EAFTs produkter och tjänster

Medlemsavgifter:

Studenter (EUR 25)

Individuella medlemmar (EUR 50)

Juridiska personer (EUR 200)

Betalning via överföring: Swiftadress: ABNANL2A, kontonummer: 51.64.17.711

För ytterligare information, vänligen kontakta EAFT

Tweets

Agenda

Hungarian Congress OF Applied Linguistics
15-16 April
Budapest
Hungary

DTT – Workshop on terminology work
25-27 April
Köln
Germany

5th Plurilingualism European Conference
23-24 May
Bucharest
Romania

Conference Ass.i.term on Terminology
30–31 May
Florence
Italy
 
TOTh
4–7 June
Chambéry
France
 
Nordterm 2019
11–14 June
Copenhagen
Denmark

Lisbon School Summer in Linguistics
1-5 July
School of Social Sciences and Humanities
Universidade NOVA de Lisboa
Portugal

LSP Symposium
10-12 July
Padua
Italy

VIth T&SCIT
Terminology, Structured Communication and Information Technologies

10-11 August
Medellin
Colombia

Workshop Realiter
26-27 September
Faro
Portugal
 
Conference on terminology
Scientific, administrative and educational dimensions of terminology.
17-18 October
Institute of the Lithuanian Language
Vilnius
Lithuania