Medlemsförmåner och medlemsavgifter

Medlemsförmåner

1. Rätt att rösta vid EAFTs årsmöte

2. Enkel möjlighet att hålla sig uppdaterad om vad som händer på terminologiområdet genom:

  • e-postlista,
  • regelbundna nyhetsbrev,
  • seminarier,
  • möten.

3. Kontakt med andra yrkesverksamma på terminologiområdet

4. Möjlighet att få råd om terminologirelaterad information

5. Enkla möjligheter att utbyta terminologirelaterad information

6. Möjlighet att delta i särskilda intressegrupper (SIG:ar)

7. TERMINOLOGY Vol. 11, 2005 (2 issues): särskild prenumerationsrabatt för EAFT-medlemmar. Gäller för enskilda prenumeranter som då betalar EUR 70 , exkl. 6 % moms (ordinarie avgift: EUR 200). Prenumerationen inkluderar porto och ger direkttillgång till material via Internet: Tables of contents, abstracts, a free sample issue and Guidelines for Authors. För prenumeration: skriv till och nämn EAFT-medlemskapet i brevet.

8. 15 % rabatt på utvalda titlar från Benjamins: Alla titlar i serien: Terminolgy and Lexicography Research and Practice och på Handbook of Terminology Management, red. Sue Ellen Wright och Gerhard Budin:
Vol. 1. Basic Aspects of Terminology Management
Vol. 2. Application-Oriented Terminology Management

9. Rabatt på EAFTs produkter och tjänster

Medlemsavgifter:

Studenter (EUR 25)

Individuella medlemmar (EUR 50)

Juridiska personer (EUR 200)

Betalning via överföring: Swiftadress: ABNANL2A, kontonummer: 51.64.17.711

För ytterligare information, vänligen kontakta EAFT

Tweets

Agenda

Workshop III: Terminology Management for Translation Memories
11 Març-5 May
Online
IULATERM

Terminology- Heritage and Modernity. Postponed
9-10 May
Tbilisi
Georgia

English: The elephant in the room with terminology, translation and interpreting. Cancelled
27 June
Bangor University
Wales

International colloquium on terminology and semiotics
16-17 July
Clermont-Ferrand
France

OTTIAQ Congress
25 September
Montréal
Québec

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
8-9 October
Tallinn
Estonia

XXX Annual Conference of the Italian Association for Terminology (Ass.I.Term)
15-16 October
Bolzano
Italy

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

Realiter
1-2 October
Bologna
Italy

EAFT Summit
19-20 November
Dublin
Ireland