Guide: "Organisationer som arbetar med terminologi"

Vid den andra världskonferensen i terminologi som hölls i Barcelona 26–27 november 2004, gav EAFT och Union Latine tillsammans ut en guide med titeln "Organisationer som arbetar med terminologi". Den innehåller svar som gavs på en FORM FOR PRESENTATION OF YOUR ORGANIZATION (på engelska) om de aktiviteter som bedrivs av de organisationer som arbetar med terminologi.

Många organisationer (62 st.) svarade på enkäten och finns följaktligen med i guiden. Många organisationer saknas dock fortfarande och vi skulle därför vilja be dessa organisationer att skicka in sina svar så att guiden kan bli så komplett som möjligt.

Download

Tweets

Agenda

 

2018


Terminology research in musicology and the humanities
25 -26 May
Zagreb
Croatia

CINEO
4-6 July
Lyon 2 University
France

First International Conference in Terminology
Tbilisi, 14-16 September
Georgia 

IX EAFT Terminology Summit 
22-23 November
San Sebastian
Basque Country