EAFTs tredje terminologikonferens

13–14 november 2006
Bryssel

Fotogalleri

Tredje terminologikonferensen hölls i Bryssel 13–14 novermber 2006, och uppfattas allmänt som en stor framgång. Fler än 150 personer deltog, däribland en hel del ungdomar – framtidens terminologer. Vi har fått många positiva kommentarer från deltagare som tyckte att evenemanget var både informativt, stimulerande och underhållande. Vi skulle nu vilja tacka medlemmarna i den förra styrelsen, alla talare och den effektiva och hjälpsamma personalen vid Institut Marie-Haps som alla tillsammans står bakom denna framgång. Särskilt tack till Arvi Tavast som höll i kameran under konferensen; resultaten av hans fotograferande kan man se om man klickar på Fotogalleri.

De inbjudna talarna behandlade följande fyra teman.

  1. Deklarationer och policyer för terminologi
  2. Stora problem med små språk
  3. Terminologens yrkesprofil och yrkesstatus
  4. Samarbete på terminologiområdet på nytt sätt

 

TALARNAS BIDRAG :

 

TEMA 1 :
INFOTERM : Christian Galinski et Anja Drame
FORAS NA GAEILGE : Eamonn O hogain
TermNet : Gabrielle Sauberer
Adnom : Jan Roukens
Bureau de la Traduction : Nicole Sévigny
RIFAL : Amidou Maïga


TEMA 2 :
TERMIGAL : Manuel Gonzales Gonzales
TermCelt : Delyth Prys
Institute of Slovenian Language : Marjeta Humar

 

TEMA 3 :
NordTerm : Annelise Grinsted
RaDT : Donatella Pulitano
OTTIAQ : Monique Cormier
Riterm : Maria da Graça Krieger
Conseil UE : Katelijn Serlet

 

TEMA 4 :
AET : Henrik Nilsson
SCANIA : Lisa Wolff Foster et Alma Hjertén
OQLF-Realiter : Louis-Jean Rousseau
EurotermBank : Andrejs Vasilijevs
NL-Term : Marcel Thelen
LTT : Philippe Thoiron
 

Terminologikonferensen var den första delen av ett av EAFTs nya grepp under 2006: instiftandet av en ”terminologivecka”. Resten av veckan utgjordes av evenemang i Antwerpen: ett seminarium anordnat av TermNet och en konferens anordnad av NL-Term. Vi har fått många positiva kommentarer även om ”Terminologiveckan” och vi hoppas kunna fortsätta med den som en tradition.

EAFTs styrelse

Tweets

Agenda

 

2018


Terminology research in musicology and the humanities
25 -26 May
Zagreb
Croatia

CINEO
4-6 July
Lyon 2 University
France

First International Conference in Terminology
Tbilisi, 14-16 September
Georgia 

IX EAFT Terminology Summit 
22-23 November
San Sebastian
Basque Country