Zgodovina

Eno od priporočil zaključnega poročila projekta Pointer (Predlogi za operativno terminološko infrastrukturo v Evropi), izdanega 1996, je bila ustanovitev Evropskega združenja za terminologijo. Pri projektu Pointer, ki ga je sofinancirala Evropska komisija kot del programa Večjezični akcijski načrt (MLAP), je sodelovalo več kot 40 terminoloških organizacij iz vse Evrope. 

Evropsko združenje za terminologijo (EAFT) je bilo ustanovljeno 3. oktobra 1996 v Koldingu na Danskem. EAFT je neprofitna organizacija, ki si prizadeva združiti posameznike ali organizacije, ki jih zanima terminologija.

EAFT si želi združiti posameznike in institucije v Evropi, ki so aktivni na področju terminologije ali jih to zanima. V tem kontekstu je Evropa razumljena v širšem smislu in ni omejena na članice Evropske unije. EAFT načrtuje razvoj načrtov o sodelovanju, ki bodo dovoljevali drugim institucijam, mrežam in združenjem (iz Evrope ali od drugod) sodelovati v EAFT. Takšni sporazumi so bili že doseženi z organizacijo Infoterm (Mednarodni informacijski center za terminologijo), Nordterm, mrežo Realiter (Vselatinska terminološka mreža) in Evropskim združenjem za jezikovne vire (ELRA).

EAFT ima trenutno 80 članov, nekateri so včlanjeni kot posamezniki, drugi pa v okviru institucij.

Tweets

Agenda

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
Postponed until 7-8 October 2021
8-9 October
Tallinn
Estonia

Terminology – Heritage and Modernity
Semi-virtual conference
14-15 November
Tbilisi
Georgia

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

EAFT General Assembly
25 November
Online

Conference TOTh
26-27 November
Chambéry / online
France

2021

XLI symposium of VAKKI
Online
11-12 February

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
7-8 October 
Tallinn
Estonia

EAFT Summit
25-26 November
Dublin
Ireland