Zgodovina

Eno od priporočil zaključnega poročila projekta Pointer (Predlogi za operativno terminološko infrastrukturo v Evropi), izdanega 1996, je bila ustanovitev Evropskega združenja za terminologijo. Pri projektu Pointer, ki ga je sofinancirala Evropska komisija kot del programa Večjezični akcijski načrt (MLAP), je sodelovalo več kot 40 terminoloških organizacij iz vse Evrope. 

Evropsko združenje za terminologijo (EAFT) je bilo ustanovljeno 3. oktobra 1996 v Koldingu na Danskem. EAFT je neprofitna organizacija, ki si prizadeva združiti posameznike ali organizacije, ki jih zanima terminologija.

EAFT si želi združiti posameznike in institucije v Evropi, ki so aktivni na področju terminologije ali jih to zanima. V tem kontekstu je Evropa razumljena v širšem smislu in ni omejena na članice Evropske unije. EAFT načrtuje razvoj načrtov o sodelovanju, ki bodo dovoljevali drugim institucijam, mrežam in združenjem (iz Evrope ali od drugod) sodelovati v EAFT. Takšni sporazumi so bili že doseženi z organizacijo Infoterm (Mednarodni informacijski center za terminologijo), Nordterm, mrežo Realiter (Vselatinska terminološka mreža) in Evropskim združenjem za jezikovne vire (ELRA).

EAFT ima trenutno 80 članov, nekateri so včlanjeni kot posamezniki, drugi pa v okviru institucij.

Tweets

Agenda

Workshop III: Terminology Management for Translation Memories
11 Març-5 May
Online
IULATERM

Terminology- Heritage and Modernity. Postponed
9-10 May
Tbilisi
Georgia

English: The elephant in the room with terminology, translation and interpreting. Cancelled
27 June
Bangor University
Wales

International colloquium on terminology and semiotics
16-17 July
Clermont-Ferrand
France

OTTIAQ Congress
25 September
Montréal
Québec

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
8-9 October
Tallinn
Estonia

XXX Annual Conference of the Italian Association for Terminology (Ass.I.Term)
15-16 October
Bolzano
Italy

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

Realiter
1-2 October
Bologna
Italy

EAFT Summit
19-20 November
Dublin
Ireland