Poslanstvo

Evropsko združenje za terminologijo je neprofitna strokovna organizacija za področje terminologije, zlasti v Evropi. Ustanovljena je bila zato, da bi preko terminologije pospeševala večjezičnost, da bi zagotovila evropski temelj za promocijo in profesionalizacijo terminoloških dejavnosti ter dvignila javno zavest o njihovi pomembnosti, da bi se povezovala in aktivno sodelovala z drugimi pomembnimi organizacijami, združenji in ustanovami na vseh ravneh.

EAFT izpolnjuje te cilje:

  • z javnim obveščanjem, namenjenim promoviranju pomembnosti terminologije in terminološkega dela;
  •  s pripravo in izmenjavo informacij o terminoloških dejavnostih;
  •  s promocijo konferenc, dogodkov in delavnic s to tematiko in podporo pri njihovi izvedbi;
  •  z ustanavljanjem posebnih interesnih skupin (SIG), ki se posvečajo posameznim področjem;
  •  s promocijo raziskav na področju terminologije in sorodnih področij ter podporo pri njihovem izvajanju;
  •  s sodelovanjem pri izobraževanju in usposabljanju ljudi različnih poklicev, ki se ukvarjajo s terminologijo, in formalnim priznavanjem univerzitetnih in strokovnih terminoloških usposabljanj na evropskem in na nacionalnih nivojih.

Tweets

Agenda

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
Postponed until 7-8 October 2021
8-9 October
Tallinn
Estonia

Terminology – Heritage and Modernity
Semi-virtual conference
14-15 November
Tbilisi
Georgia

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

EAFT General Assembly
25 November
Online

Conference TOTh
26-27 November
Chambéry / online
France

2021

XLI symposium of VAKKI
Online
11-12 February

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
7-8 October 
Tallinn
Estonia

EAFT Summit
25-26 November
Dublin
Ireland