Poslanstvo

Evropsko združenje za terminologijo je neprofitna strokovna organizacija za področje terminologije, zlasti v Evropi. Ustanovljena je bila zato, da bi preko terminologije pospeševala večjezičnost, da bi zagotovila evropski temelj za promocijo in profesionalizacijo terminoloških dejavnosti ter dvignila javno zavest o njihovi pomembnosti, da bi se povezovala in aktivno sodelovala z drugimi pomembnimi organizacijami, združenji in ustanovami na vseh ravneh.

EAFT izpolnjuje te cilje:

  • z javnim obveščanjem, namenjenim promoviranju pomembnosti terminologije in terminološkega dela;
  •  s pripravo in izmenjavo informacij o terminoloških dejavnostih;
  •  s promocijo konferenc, dogodkov in delavnic s to tematiko in podporo pri njihovi izvedbi;
  •  z ustanavljanjem posebnih interesnih skupin (SIG), ki se posvečajo posameznim področjem;
  •  s promocijo raziskav na področju terminologije in sorodnih področij ter podporo pri njihovem izvajanju;
  •  s sodelovanjem pri izobraževanju in usposabljanju ljudi različnih poklicev, ki se ukvarjajo s terminologijo, in formalnim priznavanjem univerzitetnih in strokovnih terminoloških usposabljanj na evropskem in na nacionalnih nivojih.

Tweets

Agenda

Workshop III: Terminology Management for Translation Memories
11 Març-5 May
Online
IULATERM

Terminology- Heritage and Modernity. Postponed
9-10 May
Tbilisi
Georgia

English: The elephant in the room with terminology, translation and interpreting. Cancelled
27 June
Bangor University
Wales

International colloquium on terminology and semiotics
16-17 July
Clermont-Ferrand
France

OTTIAQ Congress
25 September
Montréal
Québec

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
8-9 October
Tallinn
Estonia

XXX Annual Conference of the Italian Association for Terminology (Ass.I.Term)
15-16 October
Bolzano
Italy

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

Realiter
1-2 October
Bologna
Italy

EAFT Summit
19-20 November
Dublin
Ireland