Taakopdracht

De Europese Vereniging voor Terminologie (EVT) is een professionele organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van de terminologiegemeenschap in Europa. De vereniging werd opgericht ter bevordering van terminologie in een meertalige context, een Europees platform voor de bevordering en professionalisering van terminologische activiteiten en ter verbetering van de kennis daarvan, ter stimulering van samenwerking en contacten met andere relevante organisaties, verenigingen en instellingen op alle niveaus.

EVT wil deze doelen verwezenlijken door:

  • Activiteiten en campagnes ter bevordering van het belang van terminologie en terminologiewerk;
  • Verstrekking en uitwisseling van informatie over terminologische activiteiten;
  • Oprichting van Specifieke Belangengroepen - SBGen met aandacht voor een specifiek vakgebied;
  • Bevordering en ondersteuning van onderzoek naar terminologie en aanverwante onderwerpen;
  • Bijdragen aan opleiding en training van mensen die op enigerlei wijze met terminologie werken, en de formele erkenning van academische en beroepsgerichte terminologieopleidingen op Europees en nationaal niveau.

Tweets

Agenda

Master Program in Terminology
Online
IULA

Outside the frames: New challenges in terminology work
Online
5 March

DTT seminars
Online
16-17 et 24-25 April


Nordterm 
Online
1-2 JuneThe 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
7-8 October 
Tallinn
Estonia

Conference on terminology Scientific
Online
21-22 October

EAFT Summit
25-26 November
Dublin
Ireland

 

2022

 

Multilingual Digital Terminology Today

MDTT 2022 

16-17 June

Padova