Taakopdracht

De Europese Vereniging voor Terminologie (EVT) is een professionele organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van de terminologiegemeenschap in Europa. De vereniging werd opgericht ter bevordering van terminologie in een meertalige context, een Europees platform voor de bevordering en professionalisering van terminologische activiteiten en ter verbetering van de kennis daarvan, ter stimulering van samenwerking en contacten met andere relevante organisaties, verenigingen en instellingen op alle niveaus.

EVT wil deze doelen verwezenlijken door:

  • Activiteiten en campagnes ter bevordering van het belang van terminologie en terminologiewerk;
  • Verstrekking en uitwisseling van informatie over terminologische activiteiten;
  • Oprichting van Specifieke Belangengroepen - SBGen met aandacht voor een specifiek vakgebied;
  • Bevordering en ondersteuning van onderzoek naar terminologie en aanverwante onderwerpen;
  • Bijdragen aan opleiding en training van mensen die op enigerlei wijze met terminologie werken, en de formele erkenning van academische en beroepsgerichte terminologieopleidingen op Europees en nationaal niveau.

Tweets

Agenda

Workshop III: Terminology Management for Translation Memories
11 Març-5 May
Online
IULATERM

Terminology- Heritage and Modernity. Postponed
9-10 May
Tbilisi
Georgia

English: The elephant in the room with terminology, translation and interpreting. Cancelled
27 June
Bangor University
Wales

International colloquium on terminology and semiotics
16-17 July
Clermont-Ferrand
France

OTTIAQ Congress
25 September
Montréal
Québec

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
8-9 October
Tallinn
Estonia

XXX Annual Conference of the Italian Association for Terminology (Ass.I.Term)
15-16 October
Bolzano
Italy

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

Realiter
1-2 October
Bologna
Italy

EAFT Summit
19-20 November
Dublin
Ireland