Taakopdracht

De Europese Vereniging voor Terminologie (EVT) is een professionele organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van de terminologiegemeenschap in Europa. De vereniging werd opgericht ter bevordering van terminologie in een meertalige context, een Europees platform voor de bevordering en professionalisering van terminologische activiteiten en ter verbetering van de kennis daarvan, ter stimulering van samenwerking en contacten met andere relevante organisaties, verenigingen en instellingen op alle niveaus.

EVT wil deze doelen verwezenlijken door:

  • Activiteiten en campagnes ter bevordering van het belang van terminologie en terminologiewerk;
  • Verstrekking en uitwisseling van informatie over terminologische activiteiten;
  • Oprichting van Specifieke Belangengroepen - SBGen met aandacht voor een specifiek vakgebied;
  • Bevordering en ondersteuning van onderzoek naar terminologie en aanverwante onderwerpen;
  • Bijdragen aan opleiding en training van mensen die op enigerlei wijze met terminologie werken, en de formele erkenning van academische en beroepsgerichte terminologieopleidingen op Europees en nationaal niveau.

Tweets

Agenda

VIth T&SCIT
Terminology, Structured Communication and Information Technologies

10-11 August
Medellin
Colombia

Workshop Realiter
26-27 September
Faro
Portugal

ReCLes.pt 2019 International Conference: “Approaches to teaching and learning languages for specific purposes: Building bridges across the classroom and the professional world”
3–4 October
Universidade do Algarve
Algarve
Portugal
 
Conference on terminology
Scientific, administrative and educational dimensions of terminology
17-18 October
Institute of the Lithuanian Language
Vilnius
Lithuania

Symposium Language & the Law
Dutch Language Foundation
18 October 2019
Den Haag - Nederland


12th Conference on Hellenic Language and Terminology: Medical terminology, yesterday—today—tomorrow, ELETO
7–9 November
Athens
Greece

7th Conference on Academic Estonian
Estonian Academy of Sciences
21 November
Tallinn

ToTH Workshop: “Term Formation”
29 November
Dublin
Ireland