Thema 4: Verschillende samenwerkingsverbanden voor verschillende behoeften

De EVT viert een jubileum in 2006: tien jaar lang heeft de vereniging samenwerking op het gebied van terminologie bevorderd en actieve contacten op ieder niveau met andere organisaties, verenigingen en instellingen in de terminologiesector gestimuleerd. Een andere doelstelling van de EVT is “het verschaffen van een Europees platform voor de bevordering, coördinering en professionalisering van terminologische activiteiten alsook voor verbetering van de kennis daarvan.”

De eerste Terminologietop in 2002 leidde tot de “Verklaring van Brussel”, met als ondertitel “voor internationale samenwerking op het gebied van terminologie”. Eén van de aanbevelingen in deze verklaring is dat staten en regeringen, IGO’s en internationale organisaties, en organisaties die betrokken zijn bij taalbeleid “invoering van samenwerking moeten stimuleren, waarbij rekening wordt gehouden met hetgeen al is bereikt en met lopende initiatieven en projecten.”

Dit kan op diverse manieren gebeuren. Verschillende taalkundige omstandigheden genereren ook verschillende behoeften aan terminologie. Door bekende patronen vast te stellen in een minder bekende context kunnen we ervaringen vergelijken, en hieruit kunnen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan.

De drie andere thema’s van deze Top behandelen samenwerking ook vanuit andere perspectieven:

 

  • tussen het professionele en academische leven, met betrekking tot het profiel van de terminoloog,
  • tussen terminologisch werk in en voor grote en “kleinere” talen, en
  • tussen internationale en nationale/regionale organisaties door beleid en planning.

In dit vierde thema proberen we af te ronden met een aantal basisvragen op het gebied van terminologische samenwerking, die beantwoord moeten worden los van de context van de samenwerking.

Vragen:

 

  • Welke hoofdelementen zijn noodzakelijk voor samenwerking op het gebied van terminologie?
  • Wat zijn de optimale condities voor een dergelijke samenwerking?
  • Welke lessen kunnen we trekken uit een niet-functionerende samenwerking?
  • Wat zou de winst kunnen zijn van terminologische samenwerking?
  • Is er een samenwerkingparadigma?

Tweets

Agenda

2018

 

First International Conference in Terminology
1416 September
Tbilisi

Georgia

 

« Lexique(s) et genre(s) textuel(s) : approches sur corpus »
11es journées du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction à Grenoble
25–28 September
Grenoble
France

 

Translation: Theories, Practices, Mapping the Market
28–29 September
Craiova

Romania

 

International Terminology: Translation and Standardization
5–7 October
Tbilisi
Georgia
Tblisi

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología
23–26 October
Manizales
Colombia


IX EAFT Terminology Summit
2223 November
San Sebastian
Basque Country