Thema 4: Verschillende samenwerkingsverbanden voor verschillende behoeften

De EVT viert een jubileum in 2006: tien jaar lang heeft de vereniging samenwerking op het gebied van terminologie bevorderd en actieve contacten op ieder niveau met andere organisaties, verenigingen en instellingen in de terminologiesector gestimuleerd. Een andere doelstelling van de EVT is “het verschaffen van een Europees platform voor de bevordering, coördinering en professionalisering van terminologische activiteiten alsook voor verbetering van de kennis daarvan.”

De eerste Terminologietop in 2002 leidde tot de “Verklaring van Brussel”, met als ondertitel “voor internationale samenwerking op het gebied van terminologie”. Eén van de aanbevelingen in deze verklaring is dat staten en regeringen, IGO’s en internationale organisaties, en organisaties die betrokken zijn bij taalbeleid “invoering van samenwerking moeten stimuleren, waarbij rekening wordt gehouden met hetgeen al is bereikt en met lopende initiatieven en projecten.”

Dit kan op diverse manieren gebeuren. Verschillende taalkundige omstandigheden genereren ook verschillende behoeften aan terminologie. Door bekende patronen vast te stellen in een minder bekende context kunnen we ervaringen vergelijken, en hieruit kunnen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan.

De drie andere thema’s van deze Top behandelen samenwerking ook vanuit andere perspectieven:

 

  • tussen het professionele en academische leven, met betrekking tot het profiel van de terminoloog,
  • tussen terminologisch werk in en voor grote en “kleinere” talen, en
  • tussen internationale en nationale/regionale organisaties door beleid en planning.

In dit vierde thema proberen we af te ronden met een aantal basisvragen op het gebied van terminologische samenwerking, die beantwoord moeten worden los van de context van de samenwerking.

Vragen:

 

  • Welke hoofdelementen zijn noodzakelijk voor samenwerking op het gebied van terminologie?
  • Wat zijn de optimale condities voor een dergelijke samenwerking?
  • Welke lessen kunnen we trekken uit een niet-functionerende samenwerking?
  • Wat zou de winst kunnen zijn van terminologische samenwerking?
  • Is er een samenwerkingparadigma?

Tweets

Agenda

2019

VAKKI-symposium

7-8 February
Vaasa
Finland

5th Plurilingualism European Conference
23-24 May
Bucharest
Romania

Conference Ass.i.term on Terminology
30–31 May
Florence
Italy
 
TOTh
4–7 June
Chambéry
France
 
Nordterm 2019
11–14 June
Copenhagen
Denmark