Thema 3: Het profiel van de terminoloog

De activiteiten van de terminoloog zijn tegenwoordig enorm gevarieerd en vereisen zo veel verschillende vaardigheden, dat men zich de vraag kan stellen of er meerder profielen voor de terminoloog bestaan (zie ook de documenten opgesteld door RaDT en OTTIAQ).

Afhankelijk van het land neigt het beroep van terminoloog naar dat van informaticus, documentalist of zelfs vertaler. De vacatures waarin een “terminoloog” wordt gevraagd zijn echter niet meer zo zeldzaam als voorheen, hetgeen een aantal vragen met betrekking tot het beroepsleven en de werkomstandigheden van de terminoloog oproept. Wat is de ideale plaats en het ideale niveau voor de functie van terminoloog in het bedrijfsorganogram en hoeveel macht en salaris moeten hieraan gekoppeld worden? Deze vragen zijn nog maar zelden besproken en wij willen ze daarom meenemen in ons debat.

Kan men, in alle redelijkheid, nog steeds beweren professionals op te leiden die in ieder soort omgeving kunnen werken en die al deze potentiële aspecten van terminologische activiteiten beheersen? Waar stopt de opleiding en activiteit van de terminoloog? Wat zijn de verschillen tussen de opleidingen in documentalistiek, communicatie, taalkunde, informatica en terminologie en waar overlappen deze elkaar?

Willen we een sterke en dus monolithische identiteit of eerder een flexibel imago dat misschien moeilijker te verdedigen valt? Als de terminoloog ook informatica voor zijn rekening neemt, kan een informaticus dan ook terminologisch werk verrichten? Kan terminologie overal ingevoerd worden omdat het alleen om een techniek gaat en niet om een beroep?

Het uitgangspunt voor deze discussie ligt bij het onderzoek van bestaande documenten die het profiel van de terminoloog beschrijven en vooral bij het onderzoek van hun context en bepalingen.

Vragen:

  • Welke profielen staan er tot onze beschikking? Zijn deze voldoende? Spreiding?
  • Welke nieuwe vaardigheden zijn wenselijk? Moeten deze opgenomen worden in nieuwe opleidingen en zo ja, in welke vorm?
  • Hoe wordt een terminoloog geworven?
  • Wat is de professionele status van de terminoloog?

Tweets

Agenda

2018

 

First International Conference in Terminology
1416 September
Tbilisi

Georgia

 

« Lexique(s) et genre(s) textuel(s) : approches sur corpus »
11es journées du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction à Grenoble
25–28 September
Grenoble
France

 

Translation: Theories, Practices, Mapping the Market
28–29 September
Craiova

Romania

 

International Terminology: Translation and Standardization
5–7 October
Tbilisi
Georgia
Tblisi

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología
23–26 October
Manizales
Colombia


IX EAFT Terminology Summit
2223 November
San Sebastian
Basque Country