Thema 2: Grote problemen met kleine talen

Taalgemeenschappen kunnen zich om verschillende redenen een minderheid voelen. Daarom behandelen we hier een aantal discussiepunten in verband met kleine talen, waarvoor we een aantal termen voorstellen - minderheidstalen, minder gebruikte talen, talen met een beperkte verspreiding, minder onderwezen talen en bedreigde talen. Een correcte aanpak van hedendaagse terminologische behoeften van kleinere talen brengt verschillende uitdagingen met zich mee, daar de omstandigheden om redenen van historische, geografische, demografische, economische, culturele en taalkundige aard op een aantal gebieden verschillen. Anderzijds kunnen er ook parallellen getrokken worden met zowel kleine en grote talen. Op zoek naar het vinden van dergelijke parallellen, bieden zich soms onverwachte oplossingen aan.

Vragen: 

  • Verschillen de gebruikersbehoeften op het gebied van terminologie bij kleinere talen?
  • Zijn er verschillende groepen terminologiegebruikers in verschillende talen?
  • Is een andere aanpak vereist in andere omstandigheden?
  • Hebben terminologen andere vaardigheden en opleiding nodig voor kleinere talen?
  • Zijn er strategieën ontwikkeld die voor veelgebruikte talen kunnen worden gevolgd?

Tweets

Agenda

Workshop III: Terminology Management for Translation Memories
11 Març-5 May
Online
IULATERM

Terminology- Heritage and Modernity. Postponed
9-10 May
Tbilisi
Georgia

English: The elephant in the room with terminology, translation and interpreting. Cancelled
27 June
Bangor University
Wales

International colloquium on terminology and semiotics
16-17 July
Clermont-Ferrand
France

OTTIAQ Congress
25 September
Montréal
Québec

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
8-9 October
Tallinn
Estonia

XXX Annual Conference of the Italian Association for Terminology (Ass.I.Term)
15-16 October
Bolzano
Italy

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

Realiter
1-2 October
Bologna
Italy

EAFT Summit
19-20 November
Dublin
Ireland