Thema 1: Terminologiebeleid en -planning

De laatste jaren hebben een aantal terminologieverenigingen, instellingen en organisaties verklaringen over terminologiewerk en aspecten van terminologieplanning opgesteld en ondertekend om zó samenwerking op het gebied van terminologie en regulering van specifieke doelstellingen te stimuleren, in overeenstemming met de doelstellingen en ideologie van de ondertekenaars. Voorbeelden hiervan zijn de Verklaring van Brussel die getekend werd na de Terminologietop van 2002, en de verklaring die werd voorgesteld in het ADNOM project en de richtsnoeren voor terminologiebeleid van de Unesco.

Gevraagd wordt te reflecteren over de inhoud, het belang en de rol van deze regelgevende documenten voor de verdere ontwikkeling van terminologische activiteiten en de status van terminologie in de maatschappij.

De terminoloog zou bijvoorbeeld een taalkundig en terminologisch beleid voor de sector in kwestie op moeten stellen en implementeren, en tevens doeltreffend en correct gebruik van terminologieën moeten evalueren. De systematische tenuitvoerlegging van een terminologisch beleid is noodzakelijk met het oog op:

 

  • werken met taalkundige en culturele verschillen in het algemeen;
  • systematische organisatie van kennis op professioneel niveau;
  • internationale communicatie in een maatschappij die steeds meer in netwerken werkt;
  • het allesomvattend functioneren van economische markten.

Met deze vier vectoren als uitgangspunt willen we onder andere de relatie tussen verschillende beleidsvormen, zoals uiteengezet in andere documenten, en terminologieplanning bespreken.

Vragen:

 

  • Wat zijn de onderliggende doelstellingen van deze regelgevende activiteiten?
  • Zijn de uit deze beleidsvoorbeelden voortvloeiende documenten nuttig voor hun doelgroep?
  • Welke rol speelt normalisering in terminologische activiteiten?
  • Is het de taak van de terminoloog taalkundig en terminologisch beleid uit te voeren voor de sector in kwestie en tegelijkertijd doeltreffend en correct gebruik van terminologieën te evalueren?

Tweets

Agenda

2019

VAKKI-symposium

7-8 February
Vaasa
Finland

5th Plurilingualism European Conference
23-24 May
Bucharest
Romania

Conference Ass.i.term on Terminology
30–31 May
Florence
Italy
 
TOTh
4–7 June
Chambéry
France
 
Nordterm 2019
11–14 June
Copenhagen
Denmark