Thema 1: Terminologiebeleid en -planning

De laatste jaren hebben een aantal terminologieverenigingen, instellingen en organisaties verklaringen over terminologiewerk en aspecten van terminologieplanning opgesteld en ondertekend om zó samenwerking op het gebied van terminologie en regulering van specifieke doelstellingen te stimuleren, in overeenstemming met de doelstellingen en ideologie van de ondertekenaars. Voorbeelden hiervan zijn de Verklaring van Brussel die getekend werd na de Terminologietop van 2002, en de verklaring die werd voorgesteld in het ADNOM project en de richtsnoeren voor terminologiebeleid van de Unesco.

Gevraagd wordt te reflecteren over de inhoud, het belang en de rol van deze regelgevende documenten voor de verdere ontwikkeling van terminologische activiteiten en de status van terminologie in de maatschappij.

De terminoloog zou bijvoorbeeld een taalkundig en terminologisch beleid voor de sector in kwestie op moeten stellen en implementeren, en tevens doeltreffend en correct gebruik van terminologieën moeten evalueren. De systematische tenuitvoerlegging van een terminologisch beleid is noodzakelijk met het oog op:

 

  • werken met taalkundige en culturele verschillen in het algemeen;
  • systematische organisatie van kennis op professioneel niveau;
  • internationale communicatie in een maatschappij die steeds meer in netwerken werkt;
  • het allesomvattend functioneren van economische markten.

Met deze vier vectoren als uitgangspunt willen we onder andere de relatie tussen verschillende beleidsvormen, zoals uiteengezet in andere documenten, en terminologieplanning bespreken.

Vragen:

 

  • Wat zijn de onderliggende doelstellingen van deze regelgevende activiteiten?
  • Zijn de uit deze beleidsvoorbeelden voortvloeiende documenten nuttig voor hun doelgroep?
  • Welke rol speelt normalisering in terminologische activiteiten?
  • Is het de taak van de terminoloog taalkundig en terminologisch beleid uit te voeren voor de sector in kwestie en tegelijkertijd doeltreffend en correct gebruik van terminologieën te evalueren?

Tweets

Agenda

2018

Terminologie Internationale : Traduction et Normalisation
5-7 October
Tbilisi
Georgia

Training: Current issues in phraseology
17-19 October
Bergen
Norway

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología 
23–26 October
Manizales
Colombia

AETER workshop
16 November
University of Alicante
Spain 

IX EAFT Terminology Summit 
22-23 November
San Sebastian
Basque Country

I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: sustrato, fundamentos y aplicaciones
28-30 November
Salamanca
Spain

TOTh workshop
6 December
Kedge Business School, Marseille
France