Tweede Terminologie Topontmoeting

26 - 27 November 2004
Barcelona (Spanje)

 


Programma

De Eerste Terminologie Topontmoeting vond plaats in Brussel van 12 tot 15 juni 2002. De Top resulteerde in de "Verklaring van Brussel" voor internationale samenwerking op het gebied van terminologie. De Verklaring bevat een reeks principes en mogelijke actiepunten om meertalige domeinspecifieke communicatie te bevorderen. De Verklaring werd ondertekend door de grootste terminologie-instellingen en wint stilaan aan erkenning. Weldra wordt de Verklaring aan de Verenigde Naties voorgelegd.

De EVT coördineert de organisatie van de Tweede Top die zal plaatsvinden op 26 en 27 november in Barcelona. De Top maakt deel uit van het "Cultuurforum" en beoogt nieuwe samenwerkingsverbanden tussen terminologieorganisaties van over de hele wereld.

DOELSTELLINGEN
 • Bevordering van de creatie van gouvernementele en intergouvernementele beleidslijnen op het gebied van terminologie
 • Dienst doen als forum voor de uitwisseling van terminologische ervaring en als ontmoetingsplaats voor terminologiedeskundigen van over de hele wereld
 • Voorstelling van de resultaten van de acties die voortvloeiden uit de Verklaring van Brussel en uitwerking van nieuwe actiepunten
 • Bevordering van samenwerking op het gebied van terminologie en voorstelling van nieuwe gemeenschappelijke acties in het kader van de terminologische ontwikkeling
 • Bevordering van de zichtbaarheid van samenwerking op terminologisch gebied en van de disciplines die hierbij betrokken zijn
THEMA'S
 • Stand van zaken op het gebied van terminologisch onderzoek
 • Stand van zaken op het gebied van terminologische vorming
 • Voorstellen voor gegevensuitwisseling en samenwerking tussen terminologen en domeinspecifieke deskundigen
 • Het verdwijnen van domeinspecifieke terminologie, i.e. wanneer een bepaalde taal niet langer meer adequaat gebruikt kan worden binnen een zeker domein en mogelijke oplossingen voor dit probleem
DEELNEMERS
 • Nationale en regionale terminologieorganisaties
 • Internationale terminologieorganisaties
 • Internationale terminologienetwerken
 • Terminologiecomités en terminologiecommissies
 • Terminologiecentra met geografische of taalkundige opdrachten
 • Organisaties voor taalplanning met specifieke belangen in terminologie
 • Andere groepen die belang hebben voor terminologie

Op deze Top verwachten we in de eerste plaats vertegenwoordigers van de hierboven vermelde organisaties. Voor hen is de deelname aan de Top gratis. Andere geïnteresseerden worden ook uitgenodigd aan de Top deelnemen. Inschrijvingsgeld: € 50 (€ 30 voor studenten).

Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal plaatsen beperkt is.

Conferentietalen

De conferentietalen zijn Catalaans, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans. Vertolking uitsluitend naar Engels, Frans en Spaans.

Tweets

Agenda

 

2018


Terminology research in musicology and the humanities
25 -26 May
Zagreb
Croatia

CINEO
4-6 July
Lyon 2 University
France

First International Conference in Terminology
Tbilisi, 14-16 September
Georgia 

IX EAFT Terminology Summit 
22-23 November
San Sebastian
Basque Country