Achtergrond

Eén van de aanbevelingen van het in 1996 gepubliceerde eindrapport van het Pointer Project (Proposals for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe) was dat er een Europese vereniging voor terminologie opgericht diende te worden. Meer dan veertig terminologieverenigingen uit heel Europa namen aan dit project deel. Het initiatief hiertoe werd onder andere genomen door de Europese Commissie als deel van het Meertalig Actie programma (Engels: Multilingual Action Plan MLAP).

Op 3 oktober 1996 werd de Europese Vereniging voor Terminologie (EVT) in Kolding, Denemarken, opgericht. De EVT is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft personen of verenigingen die bij terminologie betrokken zijn, samen te brengen.

EVT wil alle personen, verenigingen en instellingen samenbrengen die in Europa actief zijn op het vakgebied van de terminologie en daar interesse voor tonen. "Europa" wordt in die context ruim geïnterpreteerd en wordt niet beperkt tot de lidstaten van de Europese Unie. De EVT wil samenwerkingsakkoorden sluiten waardoor andere instellingen, netwerken of verenigingen (uit Europa of elders) kunnen deelnemen aan de EVT. Dergelijke overeenkomsten werden al uitgewerkt met het International Information Centre for Terminology (Infoterm), met Nordterm, met Realiter (een pan-latijns terminologienetwerk), en met de European Language Resources Association (ELRA).

Tweets

Agenda

Workshop III: Terminology Management for Translation Memories
11 Març-5 May
Online
IULATERM

Terminology- Heritage and Modernity. Postponed
9-10 May
Tbilisi
Georgia

English: The elephant in the room with terminology, translation and interpreting. Cancelled
27 June
Bangor University
Wales

International colloquium on terminology and semiotics
16-17 July
Clermont-Ferrand
France

OTTIAQ Congress
25 September
Montréal
Québec

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
8-9 October
Tallinn
Estonia

XXX Annual Conference of the Italian Association for Terminology (Ass.I.Term)
15-16 October
Bolzano
Italy

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

Realiter
1-2 October
Bologna
Italy

EAFT Summit
19-20 November
Dublin
Ireland