Achtergrond

Eén van de aanbevelingen van het in 1996 gepubliceerde eindrapport van het Pointer Project (Proposals for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe) was dat er een Europese vereniging voor terminologie opgericht diende te worden. Meer dan veertig terminologieverenigingen uit heel Europa namen aan dit project deel. Het initiatief hiertoe werd onder andere genomen door de Europese Commissie als deel van het Meertalig Actie programma (Engels: Multilingual Action Plan MLAP).

Op 3 oktober 1996 werd de Europese Vereniging voor Terminologie (EVT) in Kolding, Denemarken, opgericht. De EVT is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft personen of verenigingen die bij terminologie betrokken zijn, samen te brengen.

EVT wil alle personen, verenigingen en instellingen samenbrengen die in Europa actief zijn op het vakgebied van de terminologie en daar interesse voor tonen. "Europa" wordt in die context ruim geïnterpreteerd en wordt niet beperkt tot de lidstaten van de Europese Unie. De EVT wil samenwerkingsakkoorden sluiten waardoor andere instellingen, netwerken of verenigingen (uit Europa of elders) kunnen deelnemen aan de EVT. Dergelijke overeenkomsten werden al uitgewerkt met het International Information Centre for Terminology (Infoterm), met Nordterm, met Realiter (een pan-latijns terminologienetwerk), en met de European Language Resources Association (ELRA).

Tweets

Agenda

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
Postponed until 7-8 October 2021
8-9 October
Tallinn
Estonia

Terminology – Heritage and Modernity
Semi-virtual conference
14-15 November
Tbilisi
Georgia

PhraséoTerm
16-17 November
Verona
Italy

EAFT General Assembly
25 November
Online

Conference TOTh
26-27 November
Chambéry / online
France

2021

XLI symposium of VAKKI
Online
11-12 February

The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
7-8 October 
Tallinn
Estonia

EAFT Summit
25-26 November
Dublin
Ireland