Ιστορικό

Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ορολογία ήταν μια από τις συστάσεις της τελικής αναφοράς του προγράμματος Pointer (Proposals for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe), η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές του 1996. Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 40 ευρωπαϊκοί οργανισμοί ορολογίας, συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος MLAP (Multilingual Action Plan).

Έτσι, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ορολογία (ΕΕΟ) στο Kolding της Δανίας, στις 3 Οκτωβρίου 1996, ως μη κερδοσκοπική επαγγελματική ένωση, με στόχο να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία να ενδιαφέρονται για την ορολογία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας έχει σκοπό να συγκεντρώσει τα άτομα και τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται στον χώρο της ορολογίας στην Ευρώπη. Φυσικά, ως "Ευρώπη" νοείται ολόκληρη η ήπειρος, και όχι μόνο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών συνεργασίας με άλλους - ευρωπαϊκούς ή μη - οργανισμούς, δίκτυα ή ενώσεις, ώστε να συμμετάσχουν και αυτοί στην ΕΕΟ. Συμφωνίες συνεργασίας έχουν ήδη συναφθεί με τους οργανισμούς : International Information Centre for Terminology (Infoterm), LTT (Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction), Nordterm, Réseau panlatin de terminologie (Realiter) και  (ELRA).

Tweets

Agenda

2018

 

First International Conference in Terminology
1416 September
Tbilisi

Georgia

 

« Lexique(s) et genre(s) textuel(s) : approches sur corpus »
11es journées du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction à Grenoble
25–28 September
Grenoble
France

 

Translation: Theories, Practices, Mapping the Market
28–29 September
Craiova

Romania

 

International Terminology: Translation and Standardization
5–7 October
Tbilisi
Georgia
Tblisi

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología
23–26 October
Manizales
Colombia


IX EAFT Terminology Summit
2223 November
San Sebastian
Basque Country