Ιστορικό

Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ορολογία ήταν μια από τις συστάσεις της τελικής αναφοράς του προγράμματος Pointer (Proposals for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe), η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές του 1996. Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 40 ευρωπαϊκοί οργανισμοί ορολογίας, συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος MLAP (Multilingual Action Plan).

Έτσι, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ορολογία (ΕΕΟ) στο Kolding της Δανίας, στις 3 Οκτωβρίου 1996, ως μη κερδοσκοπική επαγγελματική ένωση, με στόχο να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία να ενδιαφέρονται για την ορολογία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας έχει σκοπό να συγκεντρώσει τα άτομα και τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται στον χώρο της ορολογίας στην Ευρώπη. Φυσικά, ως "Ευρώπη" νοείται ολόκληρη η ήπειρος, και όχι μόνο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών συνεργασίας με άλλους - ευρωπαϊκούς ή μη - οργανισμούς, δίκτυα ή ενώσεις, ώστε να συμμετάσχουν και αυτοί στην ΕΕΟ. Συμφωνίες συνεργασίας έχουν ήδη συναφθεί με τους οργανισμούς : International Information Centre for Terminology (Infoterm), LTT (Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction), Nordterm, Réseau panlatin de terminologie (Realiter) και  (ELRA).

Tweets

Agenda

2018

Terminologie Internationale : Traduction et Normalisation
5-7 October
Tbilisi
Georgia

Training: Current issues in phraseology
17-19 October
Bergen
Norway

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología 
23–26 October
Manizales
Colombia

AETER workshop
16 November
University of Alicante
Spain 

IX EAFT Terminology Summit 
22-23 November
San Sebastian
Basque Country

I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: sustrato, fundamentos y aplicaciones
28-30 November
Salamanca
Spain

TOTh workshop
6 December
Kedge Business School, Marseille
France