Zgodovina

Eno od priporočil zaključnega poročila projekta Pointer (Predlogi za operativno terminološko infrastrukturo v Evropi), izdanega 1996, je bila ustanovitev Evropskega združenja za terminologijo. Pri projektu Pointer, ki ga je sofinancirala Evropska komisija kot del programa Večjezični akcijski načrt (MLAP), je sodelovalo več kot 40 terminoloških organizacij iz vse Evrope. 

 

Evropsko združenje za terminologijo (EAFT) je bilo ustanovljeno 3. oktobra 1996 v Koldingu na Danskem. EAFT je neprofitna organizacija, ki si prizadeva združiti posameznike ali organizacije, ki jih zanima terminologija.

 

EAFT si želi združiti posameznike in institucije v Evropi, ki so aktivni na področju terminologije ali jih to zanima. V tem kontekstu je Evropa razumljena v širšem smislu in ni omejena na članice Evropske unije. EAFT načrtuje razvoj načrtov o sodelovanju, ki bodo dovoljevali drugim institucijam, mrežam in združenjem (iz Evrope ali od drugod) sodelovati v EAFT. Takšni sporazumi so bili že doseženi z organizacijo Infoterm (Mednarodni informacijski center za terminologijo), mrežo Realiter (Vselatinska terminološka mreža) in Evropskim združenjem za jezikovne vire (ELRA).

 

Zadnja generalna skupščina EAFT je potekala 26. novembra 2004 v Barceloni.

 

EAFT ima trenutno 80 članov, nekateri so včlanjeni kot posamezniki, drugi pa v okviru institucij.

Tweets

Agenda

 

2017

LSP 2017 21st Symposium on Language for Specific Purposes 
28-30 June 2017
Bergen
Norway

 


 

SLOVKO 2017
25-27 October
Bratislava
Slovakia