Διακήρυξη των Βρυξελών

Η Διακήρυξη των Βρυξελών για τη διεθνή συνεργασία στην Ορολογία ήταν μια από τις πιο σημαντικές εκβάσεις της πρώτης Συνόδου Κορυφής (που διοργανώθηκε στις Βρυξέλες στις 12-15 Ιουνίου 2002). Στο έγγραφο αυτό παρουσιάζονται μια σειρά από αρχές και δυνατές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την προαγωγή της επικοινωνίας των ειδικών γλωσσών στο πλαίσιο της πολυγλωσσίας.

Πρόθεση της EAFT ήταν η δημιουργία ενός εγγράφου που θα έδειχνε τη σπουδαιότητα της Ορολογίας στην κοινωνία και θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο τεκμήριο σε διαφορετικά συγκείμενα. Η Διακήρυξη υπογράφτηκε από αντιπροσώπους μεγάλου αριθμού ορολογικών οργανώσεων:

Acaterm, AETER, AIT, Ass.I.Term, Bureau de la traduction, Bulterm, Cindoc, CTB, Colterm, Danterm, Deuterm, DTT, EAFT/AET, Eafterm, ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, ELRA, Eter, GTW, Hungterm, IITF, ÍM, Infoterm, IPC, ISRDS, Jiamcatt, Korterm, LTT, NL-Term, Nordterm, Office de la langue française, Paraterm, Polterm, PRO-TLS, Radt, Realiter, Rifal, RITerm, Russian Terminology Association, Sprakradet, Société française de terminologie, Nederlandse Taalunie, Termcat, Termigal, Termip, Termisti, TermNet, TermRom-Moldova, Termrom-Romania, TNC, TSK, Union Latine, Uruterm, Uzei, Venterm.

Μέχρι σήμερα, η Διακήρυξη των Βρυξελών έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Θεωρούμε σημαντικό να γίνει η Διακήρυξη των Βρυξελών ένα πραγματικά πολυγλωσσικό έγγραφο, γι’ αυτό και θα θέλαμε να ζητήσουμε από κάθε ενδιαφερόμενο να μεταφράσει τη Διακήρυξη και σε άλλη γλώσσα και να τη στείλει (μαζί με το όνομα του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη μετάφραση) στη γραμματεία της EAFT term@eaft-aet.net για να δημοσιευτεί εδώ.

Φυσικά, είναι ακόμα δυνατή η υποστήριξη της Διακήρυξης, και τα ονόματα των φορέων που την υποστηρίζουν θα αναγράφονται στον ιστότοπο της EAFT μαζί με τις παραλλαγές του κειμένου στις διάφορες γλώσσες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της EAFT

Tweets

Agenda

2018

Terminologie Internationale : Traduction et Normalisation
5-7 October
Tbilisi
Georgia

Training: Current issues in phraseology
17-19 October
Bergen
Norway

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología 
23–26 October
Manizales
Colombia

AETER workshop
16 November
University of Alicante
Spain 

IX EAFT Terminology Summit 
22-23 November
San Sebastian
Basque Country

I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: sustrato, fundamentos y aplicaciones
28-30 November
Salamanca
Spain

TOTh workshop
6 December
Kedge Business School, Marseille
France